د کندهار پر وخت د نن ورځي نشرېدونکي خپروني
خپرونه وخت
ورځنۍ وظیفه ۶:۳۰ سهار
د علم ډېوه ۷:۰۰ سهار
مختلف قرائتونه ۸:۰۰ سهار
د منبر آواز ۹:۰۰ سهار
روغتیا پالنه ۱۰:۰۰ سهار
فکري قوت ۱۱:۰۰ سهار
د جنت منظر ۱۲:۰۰ سهار
نبوي سیرت ۲:۰۰ ماپښین
د خوښي نعتونه ۳:۰۰ ماپښین
نباتي نړۍ ۵:۳۰ مازیګر
علمي سیالۍ ۶:۰۰ ماښام
شرعي پوښتني ۷:۳۰ ماخستن
د شعرونو پلوشې ۸:۴۵ ماخستن
ذهني پوښتني ۱۰:۱۵ ماخستن
ختم (د انټرنیټ نشرات) ۱۱:۰۰ ماخستن

 حضرت جابر رضي الله عنه فرمایي چي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چي (د استسقاء لپاره یې) لاسونه پورته کړي وه او دا دعا يې ویل: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا مُرِيعًا، نَافِعًا، غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ. جابر رضي الله عنه فرمایي چي (تر دعا وروسته) اسمان وریځو ونیوی. رواه ابوداود