د کندهار پر وخت د نن ورځي نشرېدونکي خپروني
خپرونه وخت
ورځنۍ وظیفه ۵:۳۰ سهار
تفسير او ترجمه ۶:۰۰ سهار
نبوي احاديث ۷:۰۰ سهار
د منبر آواز ۸:۰۰ سهار
د هر کور مدرسه ۹:۰۰ سهار
د بنده ګۍ راز ۱۰:۰۰ سهار
د اکابرو رمضان ۱۲:۰۰ ماپښین
قرائت زده کړه ۲:۰۰ ماپښین
د عربي ژبې زده کړه ۳:۰۰ ماپښين
علمي مباحثې ۳:۳۰ مازیګر
قران پېژندنه ۴:۱۵ مابښين
د کوثر چینه ۵:۱۵ مازیګر
د جنت منظر (تکراري) ۶:۰۰ مازیګر
نبوي احادیث (تکراري) ۱۰:۱۵ ماخستن
د انټرنیټ نشرات ۱۱:۱۵ ماخستن

 حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرمايي: رسول الله صلی الله علیه وسلم د بېهوده او لغوه خبرو څخه د روژې د پاکولو او (همدارنګه) د مسکینانو مړولو لپاره صدقه فطر (سرسایه) لازم کړې ده. څوک چي صدقه فطر (سرسایه) د اختر د لمانځه مخکي ادا کړي نو دا قبله سوې صدقه ده او څوک چي يې د (اختر) د لمانځه وروسته ادا کړي نو دا د صدقو څخه یوه صدقه ده.رواه ابوداؤد