څانګه: علمي مباحثې نيټه: December 23, 2011
       
مرکه- د مشرانو مسؤليتونه

د محترم مولوي عبدالباري صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

د حيا يوه ستره بېلګه