څانګه: د منبر اواز نيټه: December 28, 2011
       
بيان- د کندهار تبليغي اجتماع

د کندهار د تبليغي اجتماع بيان

 
د همدې برخي نور توکي

د حلم یا پراخي سینې جالبه قصه