څانګه: علمي مباحثې نيټه: April 3, 2012
       
مرکه- د پښتو ژبې ارزښت

د کندهار د پوهنتون د ښوني او روزني د استاذ محترم رحمت الله کاکړ صاحب سره مرکه

 

 
د همدې برخي نور توکي

د مطالعې اصول