څانګه: علمي مباحثې نيټه: October 2, 2016
       
مرکه- د انجونو نکاح ځنډول

موضوع: نجوني په نکاح نه ورکول

مېلمه: مولوي عبدالقيوم- د کندهار ښار د محمدي جامع مسجد امام

کوربه: نوید احمد 

 
د همدې برخي نور توکي

یو میلیون نیکۍ همدا نن وګټه !