څانګه: انګريزي کتابونه نيټه: June 27, 2012
       
Stories of the Prophets

 د کتاب نوم: Stories of the Prophets

 مؤلف: امام ابن کثیر (رحمة الله علیه)

ژباړه: محمد مصطفی

پوښ: 

یادونه:  کله چي کتاب پوره پرانيستل سي نو تر يو څه ځنډ وروسته په چپه طرفه کي لوړي خوا ته د ثبت تڼۍ ووهئ تر څو کتاب ستاسو کمپيوټر ته کښته سي.

د کښته کولو پیوند: Stories of the Prophets