څانګه: علمي مباحثې نيټه: June 22, 2016
       
مرکه- د اعتکاف مسایل ۱

 موضوع: د اعتکاف فضائل او مسائل

مېلمه: مفتي جان محمد صاحب

کوربه: محمد قسیم نیازمند


 
د همدې برخي نور توکي

د یوې دقیقې عمل