څانګه: فقهي معلومات نيټه: January 6, 2016
       
بیان- د اختر آداب

د کوچني اختر د تاریخ او آدابو په اړه د محترم مولوي محمد عمر خطابي صاحب بیان