څانګه: فقهي معلومات نيټه: June 24, 2017
       
بیان- د اختر آداب

د کوچني اختر د تاریخ او آدابو په اړه د محترم مولوي محمد عمر خطابي صاحب بیان