څانګه: علمي مباحثې نيټه: May 7, 2017
       
مرکه- د قرانکریم حقوق

موضوع: د قرانکریم حقوق

مېلمه: استاذ سید محبوب شاه ساجد

کوربه: خالد احمد اعظمي

 

 

 
د همدې برخي نور توکي

اجتهاد اور تقلید

کتاب