څانګه: عربي کتابونه نيټه: February 5, 2013
       
قاموس الفاظ القران الكريم (عربي-انګریزي)

کتاب:  قاموس الفاظ القران الكريم

مؤلف: الدوكتور عبدالله عباس الندوي

ژبه: عربي-انګریزي

مکتبه: موسسة اقرأ الثقافية العلمية

پوښ: 


د کښته کولو پیوند: قاموس الفاظ القران الكريم

 
د همدې برخي نور توکي

د حضرت یحی علیه السلام ژوند لیک