څانګه: مهال وېش نيټه: July 23, 2014
       
نبوي احاديث

 په دې خپرونه کي د احاديثو مشهور كتاب مشکوة المصابيح په تدريسي ډول درس كيږي.

 
د عربي ژبې زده کړه