څانګه: اړين سافټويرونه نيټه: March 23, 2013
       
قاموس (پښتو-انګلیسي، انګلیسي-پښتو)

 نوم: قاموس

حجم: ۱،۴۹ ایم بي

یادونه: دا سافټ وېر پښتو لغاتونه انګلیسي ته او انګلیسي لغاتونه پښتو ته ژباړي.

د کښته کولو پیوند: قاموس