څانګه: علمي مباحثې نيټه: January 18, 2016
       
مرکه- شيطان څوک دی؟

د مولوي محمد علي صاحب سره مرکه

 

 

 
د همدې برخي نور توکي

د حکومت اسلامي تصور