څانګه: علمي مباحثې نيټه: March 29, 2016
       
مرکه- تجوید زده کول

د قاري مولوي شمس الجهان مجويد صحاب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

پر نور دعائی

کتاب