څانګه: پښتو کتابونه نيټه: April 14, 2013
       
په قران پاک کي د شرابو حراموالی

 کتاب: په قران پاک کي د شرابو حراموالی

تالیف: مولانا شاه حکیم اختر صاحب

ژبه: پښتو 

د کښته کولو پیوند: په قران پاک کي د شرابو حراموالی

پوښ: