څانګه: علمي مباحثې نيټه: November 21, 2011
       
مرکه- د مدرسو ترقي

د مولوي عنايت الله صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

انسان کله نورمال وي؟