څانګه: علمي مباحثې نيټه: November 21, 2011
       
مرکه- د انسان مقام او منزلت

د مولوي عبدالمالک سناني صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

د زنداني صحابي قيصه