څانګه: علمي مباحثې نيټه: June 12, 2016
       
مرکه- روژه خوړل چا ته جایز ده؟

 موضوع: روژه خوړل چا ته جایز ده؟

مېلمه: الحاج مفتي جان محمد 

کوربه: محمد قسیم نیازمند

 
د همدې برخي نور توکي

روژه په اسلام اونوي ساینس کي (۲)