څانګه: چاڼ شوي مضامين نيټه: July 16, 2015
       
شعر: که خفه زړونه پخلا سوه

 رالېږونکی: حنظله عزیزي


که خفه زړونه پخلا سوه نو اختر دی 
که دا توره شپه سبا سوه نو اختر دی 

که مو واغوستی لباس د پرهیزگارو 
که په برخه مو تقوا سوه نو اختر دی 

که غم مخه کړه پر لوری د غلیمانو 
او که فتح زموږ پرخو سوه نو اختر دی 

که پر سر د یتیم لاس د شفقت وو 
که خوا خوږی را پیدا سوه نو اختر دی