څانګه: د منبر اواز نيټه: January 14, 2014
       
بیان- انسانان او د اوبو اړتیا (استسقاء)

 د محترم مولوي حسن جان صاحب د جمعې د ورځي بیان

 
د همدې برخي نور توکي

قومیت