څانګه: فتوا قرانکريم نيټه: February 27, 2014
       
فتوا:د تلاوت اورېدو په وخت کي تسبیح اړول

 

 
د همدې برخي نور توکي

کورنی جوړښت: ایماني روزنه ورکول