څانګه: د منبر اواز نيټه: November 16, 2016
       
بیان- د مسلمان بد ویل عیب او بد ګمان کول

 د محترم مولوي محمد سلیم صاحب د جمعې د ورځي بیان

 
د همدې برخي نور توکي

د اهل کتابو د ښځو سره نکاح