څانګه: فتواوي: طلاق نيټه: March 30, 2014
       
فتوا: ښځي ته: داسي خوشکه مي نه ده خوښه!

 

 
د همدې برخي نور توکي

اضافه وېښتان او درملنه یې