څانګه: فتوا قرانکريم نيټه: May 26, 2014
       
فتوا: د ډیرو تلاوت سجدو راګرځولو طریقه

 

 
د همدې برخي نور توکي

سنګسار یا رجم در اسلام