څانګه: پښتو کتابونه نيټه: August 29, 2014
       
د غیبت عذاب

 کتاب: د غیبت عذاب

مؤلف: مولانا رشید احمد لدهیانوي رحمة الله علیه

ژبه: پښتو ژباړه

چاپ چاري: مکتبة الحکیم الامة تهانوي

د کښته کولو پیوند: د غیبت عذاب

پوښ: