څانګه: د منبر اواز نيټه: September 1, 2014
       
بيان- د ګناه کارانو سره رویه او چلند

 د محترم مولوي سعید احمد مدني صاحب د جمعې د ورځي بیان

 
د همدې برخي نور توکي

Contemporary Fatwa