څانګه: فتوا حلال او حرام نيټه: March 5, 2015
       
فتوا: هغه عالم چي د سروز په رسنیو کي خپروني لري

 

 
د همدې برخي نور توکي

عسل د قرآن او حدیث په رڼا کي