څانګه: حدیث شریف پښتو ژباړه نيټه: January 2, 2017
       
هغه منافق چي د ژبي مهارت لري (الحدیث)

 رسول الله ﷺ فرمایلي دي: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد

زما د امت په اړه زما سره تر ټولو زیاته بېره د هر هغه منافق څخه ده چي د ژبي مهارت ولري (د ژبي فصاحت او منطق ولري خو په زړه او عمل جاهل وي، عقیده یې فاسده وي پخپلو جذباتي خبرو خلګ ځان ته جلبوي. فیض القدیر)
 
د همدې برخي نور توکي

د بد نظرۍ څوارلس زیانونه