څانګه: لنډ پښتو بیانونه نيټه: December 31, 2016
       
د دوږخي څخه یو سوال - د دنیا محبت

 

مولوي محمد علي صاحب

 د تعلیم الاسلام راډيو د اشریف څخه

 

 
د همدې برخي نور توکي

وینا:د جنتي ښځي درې صفات