څانګه: اسلامي ترانې نيټه: October 12, 2014
       
ترانه- امت به مي آخره کي ګمراه سي

ترانه- حضرت وايې امت به مي آخره کي ګمراه سي

منشد: سهر ګل حنفي دوست

د تعلیم الاسلام راډيو د ارشیف څخه