څانګه: اسلامي ترانې نيټه: October 12, 2014
       
ترانه- د جهالت د وخت عجيبه قصه!

ترانه- دوست د رب غني اکبر- پاک نبي خير البشر

ويونکی: شاه جهان

د تعلیم الاسلام راډيو د ارشیف څخه