څانګه: علمي مباحثې نيټه: July 3, 2017
       
مرکه- د مناظرې طریقه او څو مشهور واقعات

 

موضوع: د مناظرې پېژندنه او د مناظرې یو څو نمونې

مېلمه: استاذ عبدالغفار جبیر

کوربه: نوید احمد

 
د همدې برخي نور توکي

د عاشقانو د ورځي حقیقت او احصائیه