څانګه: لنډ پښتو بیانونه نيټه: July 26, 2017
       
وینا: د حیا په ذریعه الهي نصرت راځي

 

مولوي حسن جان صاحب

 
د همدې برخي نور توکي

علوم القران

کتاب