څانګه: مهال وېش نيټه: November 8, 2016
       
ستاسو د خوښي نعتونه

 پدي خپرونه کي ستاسو په خوښه د ټليفون پر کرښه حمدونه ، نعتونه او ترانی غوښتلاي سئ .

 

اړیکي: ۰۷۰۷۰۰۵۷۵۷

سکايپ: taleemulislamradio