څانګه: لنډ پښتو بیانونه نيټه: February 14, 2017
       
وینا: د امام ابوحنیفه رحمه الله د اخرت بیره
 
د همدې برخي نور توکي

د دیندارۍ لپاره څلور احادیث کفایت کوي!