څانګه: فتوا بېلابېل مسايل نيټه: February 16, 2017
       
فتوا: د ګناه اراده کول او بیرته پریښول

 

 
د همدې برخي نور توکي

د نفس سره یو څو خبري