څانګه: فتوا بيع او تجارت نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: د مشتري لپاره دلالي یا شی رانیول

 

 
د همدې برخي نور توکي

نافرمانه ښځه او د هغې د اصلاح طریقه