څانګه: فتوا بېلابېل مسايل نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: د وروڼو د مشترک جایداد ویش

 

 
د همدې برخي نور توکي

چرا بیست رکعت تراویح؟

کتاب