څانګه: فتوا بېلابېل مسايل نيټه: May 15, 2017
       
فتوا: ایا سپوږمۍ ته د انسان ختل ممکن دي؟

 

 
د همدې برخي نور توکي

د فحشاء سرچینه!