څانګه: فتواوي: طلاق نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: د معلق طلاق په اړه وسوسې او اطمنان

 

 
د همدې برخي نور توکي

یو میلون درود ویل د ښځي مهر