څانګه: فتوا بېلابېل مسايل نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: مجاهد لره د فخر او لويي کولو جواز

 

 
د همدې برخي نور توکي

د حرم شریف خطبه: د مسجد اعمال او مقاصد