څانګه: فتوا زکات نيټه: July 26, 2017
       
فتوا: په موټر او کورونو کي زکات

 

 
د همدې برخي نور توکي

د نر او ښځي توپیر په اسلام او ساینس کي (۷)