څانګه: لنډ پښتو بیانونه نيټه: August 12, 2017
       
وینا: د دین څخه د اعراض کولو دنیوي سزا

 

مولوي عبدالهادي صاحب

 
د همدې برخي نور توکي

په اسلام کي د امیر تصور- قصه