خپله پوښتنه د لاندنيو کورونو په ډکولو سره مطرح کړئ.

نوم:
لکه: عبدالله يا احمد
د اوسېدو ځای:
لکه: افغانستان، عربستان
ښار
لکه: غزنی، هرات
برېښناليک:
لکه: ahmad@gmail.com
موبايل شمېره:
لکه: 0093703050700
پيغام:
 
د عربي ژبې زده کړه