تازه ترين
مژده: مجله تعلیم الاسلام به زبان دری
  تعلیم الاسلام
  March 14, 2018
   0

ینندگان محترم ویب سایت تعلیم الإسلام!
شماره اول مجله تعلیم الاسلام به زبان دری که مشتمل بر موضوعات جالب ومفید میباشد جدیدا چاپ شده است شائقین میتوانند آنرا در مکانهای ذیل از دفاتر رادیو تعلیم الاسلام وکتابخانه های مشهور بدست بیاورند.

رادیوتعلیم الاسلام کندهار

رادیوتعلیم الاسلام هلمند

رادیوتعلیم الاسلام روزگان

رادیوتعلیم الاسلام ننگرهار

رادیوتعلیم الاسلام فراه

رادیوتعلیم الاسلام زابل

رادیو تعلیم الاسلام بولدک

رادیو تعلیم الاسلام نیمروز

بالا