تازه ترين
مقالات بیشتر از (خاتم النبیین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
چهره و شمايل پيامبر ﷺ
  تعلیم الاسلام
  June 26, 2018
   0

سایت تعلیم الاسلام

 

به خانه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نزدیک می‌شویم و در می‌زنیم تا به ما اجازه ورود بدهد؛ لحظاتی خیالمان را با کسانی رها کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را دیده‌اند تا آن‌حضرت صلی الله علیه وسلم را برای ما طوری توصیف کنند که گویا او را می‌بینیم و بدین سان سیما و چهره خندانش را بشناسیم.

 

براء بن عازب رضی الله عنه می‌گوید: خلقت و چهره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از همه مردم زیباتر بود، نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه بود. [روایت بخاری]

 

و در روایت دیگر می‌فرماید: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فردی چهارشانه بود، شانه‌هایش از یکدیگر فاصله داشتند. موهایش تا نرمه گوش‌هایش می‌رسید؛ او را در حله‌ای قرمز رنگ دیدم و هرگز کسی زیباتر از او ندیدم». [روایت بخاری]

 

ابواسحاق سبیعی می‌گوید: مردی از براء بن عازب رضی الله عنه پرسید: آیا چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم مانند شمشیر بود؟‌ گفت: نه، بلکه ماننده ماه بود. [روایت بخاری]

 

انس رضی الله عنه می‌گوید: هیچگونه دیبا و ابریشمی و هیچ چیز دیگری، نرمتر از کف دست رسول الله صلی الله علیه وسلم لمس نکرده ام و همچنین هیچ بویی خوشبوتر از بوی رسول خدا صلی الله علیه وسلم به مشامم نرسیده است. [بخاری و مسلم]

 

یکی از ویژگی‌های آن‌حضرت صلی الله علیه وسلم ، شرم و آزرم بود، تا جایی که ابوسعید خدری رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از دوشیزگان زیر چادر، شرم و حیای بیشتری داشت و هرگاه چیزی را می‌دید که مورد پسندش واقع نمی‌شد، ما، آن را از چهره‌اش می‌فهمیدیم. [روایت بخاری]

 

آنچه گفته شد، مختصری از شمایل و اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود. ولی باید دانست که خداوند، خلقت و اخلاقی کامل به آن‌حضرت صلی الله علیه وسلم عنایت کرده است.

 

ماخذ: یک روز در خانه پیامبر صلی الله علیه وأله وسلم/ تأليف: عبدالملک القاسم / مترجم: عبدالقادر ترشابی

 

 

بالا