تازه ترين
مقالات بیشتر از (مطالب گلچین)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
كتاب وكتاب خواني
  تعلیم الاسلام
  February 1, 2019
   0

نویسنده:مفتي خليل الله محمدی/ ویب سایت تعلیم الاسلام 

اي باغ پرسخاوت اندیشۀ های ناب

پنهان به برگ برگ تواعجازآفتاب

جان من تویک یک نفس ازهم جدا مباد

 ای خوب جاودانه، ای دوست، ای کتاب

.يكي از راهای تأثیر گذار در زمینه تغذیه فکری، دینی فرهنگی واجتماعی و..... مطالعه است، زیرا انسان از راه مطالعه کتاب با بهترین انسانها دیدار می کند واز اندرز ودانش آنها بهره می برد، الگوهای والای اخلاقی را آنجا می  بیند واز آنها پیروی می کند، بادانشمندان، سیاستمداران، نویسندگان و..... می تواند روی در روی باشد وبهره های خوب ببرد.

از این جهت استمرار در راستای مطالعه وکتاب خوانی یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد وبرای اینکه به اهمیت وجایگاه کتاب وکتاب خوانی پی ببریم در اینجا مطالبی کوتاه خدمت خوانندگان محترم تقدیم می نماییم به امید اینکه برای جامعه ما خصوصاً جوانان مفید واقع شوند:

مطالعه چکیدۀ تجارب گذشتگان: آیا می شود که انسان گذشته ها وانسانهای گذشته را در یابد؟ آیافرصت های از دست رفته را می توان باز خرید؟ فرصتی که گذشت دوباره برنمی گردد، حتی با مبالغ زیاد هم خریدنش امکان پذیر نیست، اما بوسیله مطالعه وکتاب، انسان می تواند حاصل تجارب دانشهای گذشتگان را دریابد وبخرد، هرگز امکان پذیر نیست که انسان شاگرد گذشته گان وخوشه چین خرمن آنان باشد جز از طریق  کتاب ومطالعه.

مطالعه راهی است که انسان  می تواند بانیکان گذشته رابطۀ دوستی ومحبت برقرارکند، با آنان زندگی کند، از زندگی شان واز بودن در کنار شان درس زندگی وسرمشق بگیرد، از نصایح سودمند وسخنان نایاب واندرزهای حکیمانه شان بهره ببرد، از احوال شان خبردار گردد وراهای شان را در حد امکان ادامه دهد، لذا انسان باید مطالعه کند وبا کتاب محبت ورزد، اوقاتش را هدر ندهد وارزش خویش را بشناسد.  

مطالعه آزادی بخش است: مطالعه وکتاب خوانی زمینه ساز رشد فکری وفرهنگی ورهایی بخش از بردگی وغلامی است.

انسانی که به مطالعه اهمیت می دهد مرزهای انحصار وبردگی را برمی دارد، او بیدار وبیدارگر می شود او طعم آزادی واقعی را در پرتو کتاب ومطالعه درمی یابد وبه خود آگاهی وشعور انسانی  می رسد.

کسی به مطالعه اهمیت می دهد که جستجوگر وآرمان خواه است او راه آزاد زیستن وزندگی شرافتمندانه را درک می کند، می شناسد ودرجستجوی آن است.

مطالعه راهنمای بهتر زندگی کردن، مطالعه آموزنده است، راه ورسم بهتر زندگی کردن را مطابق با معیارهای ارزشمند شریعت اسلام یاد ما می دهد.

انسانیکه مشکل اجتماعی، روحی، اخلاقی ویا اقتصادی دارد مطالعه، راهکارها وراهنمایی های ارزنده ای را فرا روی او می گذارد.

کتاب به او اخلاق نیکو را می آموزد وراه های اعتماد وتوکل را نشاندهی می کند. مطالعه ، بحران های زندگی را حل می کند وفاجعه ها را پیشگیری می کند.

کتاب عصاره اندیشها است: در این جهان اندیشمندان زیاد، عالمان گرانقدر، حکیمان زُبره زندگی کرده اند وبا علوم فراوان واندیشهای ناب زندگی را بسر برده اند وبسیاری از آنان، محصول تلاشهای علمی وفرهنگی شان را برای آن که ضایع نشوند به کتابها سپرده اند.

امروزه علومی مانند، تفسیر، حدیث، فقه، اصول، صرف، نحو، منطق، فلسفه و.... را می توان از بطون کتاب های ارزشمند گذشتگان اخذ کرد وآنان اگر این علوم را ذخیره وماندگار نمی کردند، بهره گیری امروزیها از آن سرمایه های ارزشمند چندان آسان نمی بود.

اگرامروزه نیز به مطالعه این کتابها پرداخته نشود، آگاهی یافتن از این علوم ومعارف نیز امری ممکن بنظرنمی رسد.

کتاب عامل پیشرفت: کتابها درزمینه پیشبرد اهداف نقس مؤثری دارند، کتابها به انسان می آموزند چگونه از عقب ماندگی وضعف خود را نجات داده وراههای پیشرفت وترقی را چگونه طی نماید. کتابهای خوب انسان را متدین ومتمدن می گردانند، عوامل پیشرفت را دربرابر دیدگانش ترسیم می کند.

مطالعه به انسان می آموزد که آنهایی که به صلاح وفلاح رسیده اند چگونه زیسته اند وچه اهدافی را دنبال کرده اند؟ لذا انسانی که مطالعه می کند می تواند رمز وراز ترقی دیگران را بدست آورد ودر راه پیشرفت وترقی خویش گام بردارد.

بهره های معنوی کتاب: اگرنیک بنگریم بهره های معنوی کتاب خوانی ومطالعه بیش از حد شمار است، بزرگترین اثرکتاب های خوب ومفید پالایش روح وروان است، انسانی که با نیت صحیح وبقصد اصلاح وخود سازی مطالعه می کند، نفس مطالعه برای او عبادت شمرده می شود.  

مطالعه کتابهایی عرفانی وتصوف دروازه دیگری از اصلاح را فرا روی انسان می گشاید ودرپرتو انوار عبادت تربیت یافتگان مکتب تزکیه واحسان آدمی می تواند برمدارج کمال وراستی گام نهد. مطالعه کتابها آدمی را شستشوی اخلاقی وعقیدتی می دهد وانسان را با دریای بیکران معنویت وروحانیت پیوند می دهد.

باخواندن مطالب فوق امیدوارم که به جایگاه کتاب وکتاب خوانی پی برده باشیم وبیش از هر زمانی به کتاب ومطالعه کتابهای مفید روی بیاوریم.

اما متأسفانه امروزه جامعه ما با امر کتاب ومطالعه علاقه زیادی از خود نشان نمی دهند حتی سطح مطالعه در بین اهل علم ودانش در جامعه ما بسیار کم است.

کتابخانه های عمومی برای استفاده عامه مردم وجود ندارد ویا اگر هم وجود داشته باشد کم است . کتابهای مفید ومجلات جالب وبا ارزش درکتاب فروشی ها با قیمت مناسب موجود است اما کمتر کسی به آنها توجه نشان می دهد واز پول اندک خود در مقابل دریافت آنها در نمی گذرد درحالی که ما روزانه مال زیادی را بی هوده مصرف خود وخانواده خود می کنیم که لازم است بخش اندکی را برای خرید کتاب ومجله های مفید برای خود وخانواده خود اختصاص دهیم تا باشد تمام جامعه ما اهل کتاب وکتاب خوانی قرار گیرد وبه قله های بلند ترقی وپیشرفت در تمام زمینه های معنوی ومادی صعود نمایند.

جوانان عزیز! توصیه من به شما این است که قدر جوانی وسلامتی خود را بدانید ودر راه عبادت الله جل جلاله وکسب علم ودانش بسیار تلاش نمایید وجوانی واستعداد شکومند خویش را در کار های بیهوده ولهو ولعب صرف ننمایید وهمیشه با علماء ودانشمندان ارتباط داشته باشید وکتاب وکتاب خوانی را جزو کارهای روز مره خویش قرار دهید.

آرزوی موفقیت را به تمام اهل علم ودانش دارم .

( درتهیه این مبحث از کتاب( چرا کتاب بخوانیم) تألیف عبدالطیف ناروئی استفاده شده . 

بالا