څانګه: فتواوي: طلاق نيټه: November 16, 2014
       
فتوا: که خاوند د طلاق ثلاثه څخه انکار وکړي

 

 
د همدې برخي نور توکي

د عالم رهنمايي د اعتدال لاره ده