تازه ترين
مقالات بیشتر از (فتوا حلال و حرام)
عناوين تازه ترين
برنامه هاى مختلف
سوال: آوردن تلویزیون ، با برادر زن زندگی کردن
  تعلیم الاسلام
  November 13, 2017
   0

سوالات شرعی:

1- سه برادر درخانه زنده گی میکند برادر بزرگشان تلویزیون را به خانه میاورد دیگر برادران میگویند که تلویزیون گناه دارد ولی او میگوید گناه ندارد.

2- بازن برادر در یک حویلی زنده گی کردن چه حکم دارد.

بالا