تازه ترين
ایا عیسی مسیح برای تمام جهانیان امده بود؟
  تعلیم الاسلام
  November 12, 2019
   0

به قلم: استاذ عبدالغفار جبیر

 

نه خیر، بلکی فقط برای یهود امده بود یعنی عیسایت فقط برای یهود بود. در انجیل معاصر اقوال ذیل ذکر است:


۱: پادشاه از تمام کاتبان پرسید که «مسیح کجا باید متولد شود؟»  ۵ بدو گفتند: «در بیت لحمِ یهودیه زیرا که از نبی چنین مکتوب است: و تو ای بیت لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی، زیرا که از تو پیشوایی (عیسی) به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود. (انجیل متی فصل۲:۶)


مسیح ګفت: فرستاده نشده‌ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل. (انجیل متی فصل۱۵-۲۴)


۲:  این دوازده را عیسی فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت: «از راه امّت‌ها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید،  بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائیل بروید. » (انجیل متی فصل۱۰، ۵-۶)


۳: و وقتی که در یک شهر بر شما جفا کنند، به دیگری فرار کنید زیرا هرآینه به شما می‌گویم تا پسر انسان نیاید، از همه شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت. (انجیل متی فصل۱۰، ۲۳)

 

۴: آن مولود (عیسی) پادشاه یهود است. (انجیل متی فصل۲-۲)


۵: مسیح پادشاه اسرائیل هست. (انجیل یوحنا فصل۱-۴۹)


۶: فردای آن روز گروه به استقبال او بیرون آمدند و ندا می‌کردند: « مبارک باد پادشاه اسرائیل. » (انجیل یوحنا فصل۱۲-۱۳)


۷: اینک آن (عیسی) شیری که از قوم یهودا است و ریشه داود است. (مکاشفه یوحنا فصل۵:۵)


۸: ناگاه زن کنعانیه‌ای از آن حدود بیرون آمده، فریاد کنان وی را گفت: «صاحب، پسر داود، بر من رحم کن زیرا دختر من سخت دیوانه است.»  لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان عیسی پیش آمده، خواهش نمودند که «او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش می‌کند.»  او در جواب گفت: «فرستاده نشده‌ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.»  پس آن زن آمده، زاری کرد، گفت: «صاحب مرا یاری کن.»  ۲۶ در جواب گفت که «نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.» (انجیل متی فصل، ۱۵، ۲۲-۲۶)


حالا شما فکر کنید که ایا مسیحیت برای تمام جهانیان بود یا فقط برای یهود ؟ مګر چون کلیسا وراهبان در طول تاریخ پیام حقیقی (انجیل) را تحریف کرد زیرا در انجیل امروز بسیار تضاد واختلاف وجود دارد. از این جا معلوم میشود که مسیحیان امروز از حکم عیسی علیه السلام هم انکار میکند و بر خلاف تعلیمات مسیح علیه السلام عمل میکند و مردم را به این دین منسوخ شده و تحریف شده به زور قوت نظامي و مال ودولت دعوت میکند.

 

 

 

 

بالا